Norge har generelt sett høy levestandard, og som fattig i Norge vil man kanskje ha en høyere inntekt enn fattige i mange andre land. Likevel vil opplevelsen av fattigdom være stor, og kan gi betydelige konsekvenser for barnets livskvalitet og helse. I tillegg til lite penger, kan det handle om helseutfordringer, ustabile boforhold og trangboddhet, og lite sosialt nettverk. Å måtte avstå fra aktiviteter som «alle andre» er med på; bursdager, klasseturer og fotballturneringer, fordi man ikke har råd, er sårt.

 

Vil du bidra mer? Her kan du gi til Frelsesarmeen.

 

- Mange familier har flere og sammensatte levekårsutfordringer. Gjennom Frelsesarmeens arbeid i over 100 lokalsamfunn møter vi mange barnefamilier som på en eller annen måte trenger hjelp. Det kan være behov for en samtale, råd og veiledning, en matpose, varme vinterklær eller deltakelse i et godt fellesskap. Det å kunne dele ut ullklær til barn er veldig kjærkomment. Dette er en type "luksus" som mange synes det er nærmest umulig å finne penger til innenfor familiens økonomi. Samtidig er det så viktig å ha, for å kunne være aktiv sammen med andre barn både i barnehagen, skolen og på fritiden, sier Elin Heriksad, seksjonsleder for velferd og utvikling i Frelsesarmeen Norge.

Barn har rett til å føle fellesskap. Gode vinterklær med ull innerst er en forutsetning for å kunne delta i utelek i barnehagen, bli med på klassetur, og være med på fritidsaktiviteter utendørs. Vi ønsker derfor å bidra til at flere barn har varme ullklær når vinteren kommer.

 

*Bufdir 2020